Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is een Europees structuurfonds, net als het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), met als doel het verbeteren van het regionale concurrentievermogen en de werkgelegenheid.

Over het ESF

Het ESF is al in 1957 opgericht en het huidige programma loopt van 2007-2013. Het Nederlandse doel in deze jaren is om te investeren zowel in mensen die lastig zelfstandig een baan kunnen vinden (zoals ouderen, laagopgeleiden of gehandicapten) als ook in O&O-fondsen (die aanvragen kunnen doen voor bedrijven binnen hun branche om hun werknemers bij te scholen).

De focus ligt op 2 thema’s:

  • vergroten arbeidsaanbod en inclusieve arbeidsmarkt;
  • vergroten aanpassingsvermogen en investeren in menselijk kapitaal.

Actie E Sociale innovatie, vitale bedrijven, biedt subsidie aan werkgevers die bedrijfsprocessen verbeteren en duurzame inzetbaarheid vergroten om effectiever te werken.

* Procesverbetering: het binnen de arbeidsorganisatie(s) verbeteren, herschikken en innoveren van bedrijfsprocessen.

* Duurzame inzetbaarheid door het stimuleren van regionale en intersectorale arbeidsmobiliteit van werknemers, arbeidstijdenmanagement, het bevorderen van gezond, vitaal en veilig werken, of het bevorderen van zelfredzaamheid op de werkvloer.